skip to Main Content

Ett första steg är en början

Längtar du efter en förändring? Har du fastnat i tankemönster du inte gillar? Har företaget och du som ledare stagnerat? Dålig stämning och surdegar blivit norm på arbetsplatsen? Behöver ni hjälp att flytta blicken utanför boxen?

Då kan jag hjälpa till. Tillsammans identifierar vi utmaningar och hinder som skymmer målet. Sedan fokuserar vi på möjligheter och styrkor för att göra sikten fri.

För visst är du redo för en förändring nu? Att leda sig själv är grunden till hållbar förändring vare sig vi pratar om individ eller grupp. När individer utvecklas växer organisationer. När individer vågar skina blir världen ljusare.Med andra ord är du väldigt viktig för fler än dig själv. Med andra ord blomstrar inte företag hållbart om inte ledare och medarbetarna gör det.

Tänkvärt

Life is such a great teacher that when you don’t learn a lesson, it will repeat it. That’s why it’s better to do your homework instead of constantly walking around bleeding from your forehead. 

Vad jag gör

Jag jobbar med coaching och inspiration inom tre områden:

Företag

Utveckling för ledare och medarbetare till välmående genom att medvetandegöra tankemönster. Att tänka nya tankar. Att gå från problem till lösning.

Privatpersoner

Coaching handlar om att förändra ett språk, ett tankemönster och ett beteende som begränsar dig i livet. Perspektiv. Reflektion. Med träning förändras din syn på världen och dig själv.

Idrott

De som presterar bäst kan kontrollera sina tankar lika bra som sin mjölksyra. Både individer och lag kan gå vilse i ett kollektivt begränsande tänkande.

Aktuellt i bloggen:

Exploring Life By Pia Berg

Sagt av mina kunder

Att ta etiska och moraliska beslut
är inte alltid detsamma som att följa principer eller lagar.

Back To Top