skip to Main Content

Stort TACK till Pia som coachat vår tonårsson.

Han fick verktyg och stöttning i sitt gymnasiearbete och att hantera kraven från elitidrott.

All klokskap du gett, alla insikter han fått, det inre lugn du gett honom.

Vilken investering för framtiden. Så roligt att höra när sonen säger ”Pia säger…”.

 

Back To Top