Skip to content

Framtidens skola och flygande ungar…


Skolan No.2. Skolan skulle kunna vara Sveriges flaggskepp, det hade varit så cool! Men i stället visar elever med största möjliga tydlighet att skeppet håller fel kurs, många mår dåligt och besättningen flyr eller drunknar. Men skolan kan bli skeppet som seglar mot en hoppfull framtid, för eleven, samhället och Sveriges skull, men då måste vi först bemanna båten med en modig besättning och en innovativ kapten som vågar byta kurs… 
372b5edccac4c291233e930b5c86cdf8Samhället har haft en explosionsartad utveckling de senaste 30 åren men skolan står kvar på samma plattform som i början på 1900-talet. Sjukskrivningsstatistiken fortsätter att skjuta i höjden och människor, både barn och vuxna, med psykiska diagnoser ökar ständigt. Trots dessa alarmerande siffror fortsätter skolan mata ut i elever i främsta syfte att ta plats i det ekonomiska systemet, allt annat är av underordnad betydelse. Det instrumentella nyttotänkandet har gjort människan till en bricka på marknaden. Jag tänker att det är att förminska människan, jag tänker att hon kommer vara marknaden mycket mer till gagn om vår första prioritering är att utveckla henne som människa. Kunskapsbegreppet klänger sig fortfarande kvar vid kottar, sälgspipor och slangbågar men jag tänker att vi behöver vidga begreppet, det är 2000talet nu. Det borde vara lite mer BMX, studsmatta och tresextio över kunskapsbegreppet – flexibelt med höjd och glädje.
Att endast utbilda för marknaden har ett högt pris och är kortsiktigt tänkt – här kan skolan verkligen göra skillnad. Nu tänker ni att det där inte är skolans uppgift, men jag tänker i stället varför inte – alla ungar är ju ändå där! Skolan kan fungera kompensatoriskt. Det vore en ren samhällsekonomiskt vinst om skolan i högre grad än i dag hjälpte de unga att komma ut som individer med självkänsla, ansvar, mod och drivkraft att finna mening i stället för att tyngdpunkten ska ligga på ett A, B eller E i diverse kurser. Min tro är dessutom att om skolan verkligen seriöst fick mer tid till att utveckla dessa förmågor hos barnen skulle eleverna även lättare uppfylla målen. Det behöver man inte vara Einstein för att räkna ut eller hur och forskning visar detsamma. Välmående elever lär sig bättre. I framtidens skola skulle alla individers styrkor räknas, tillvaratas och förvaltas för jag helt säker på att flera i dag inte ens är i närheten att använda hälften av sin kapacitet… Tänk om alla individer kunde komma så nära som möjligt att bli sitt bästa jag – förstår ni vilken värld vi skulle skapa, det skulle uppstå magi, på riktigt!  Skolan är en perfekt plattform för att korrigera det som vi märker att vuxna saknar för att må bra. Det är ett strålande tillfälle att arbeta preventivt – allt annat är idiotiskt i ärlighetens namn. Hur länge ska vi stånga oss blodiga..tills hela huvudet gått igenom tegelväggen kanske…eller tills var tredje elev och lärare käkar psykofarmaka, lovely…hurra vilket framtid tänker jag! 

 

Vi har det senaste decenniet i all välmening bäddat in våra barn i bomull, skyddat dom från både fysisk smärta och mentala motgångar…men alltså…det går ju så där..många unga har problem bara med att hantera livet! Vi behöver ge dom mer än bo
mull och godkända betyg, vi behöver ge dom verktyg att hantera livet och lära dom ta ansvar – det mina vänner är det primära. Nä, seriöst, vi behöver faktiskt göra något NU! Genom att ta modiga politiska beslut kan vi nå varenda unge. Vi har förmågan att ändra systemet om vi vill, det är inte svårare än så. Enligt mig har vi inget val om vi vill vända den negativa trenden. Barn är fantastiska och förtjänar att må bra.

I stället för att ständigt pådyvla barnen vuxennormer borde vi ibland ta efter dom – vi vuxna vet kanske inte alltid bäst, för då borde ju inte så många må dåligt, eller hur? För då borde väl världen må bättre?

 

 

Back To Top